Hakkımızda

Bedray Basın Yayın olarak; eğitim, spor, roman ve diğer branşlarda faaliyet göstermek üzere 2006 yılında kurulan , geçen süre içinde yayımladığı ders ve kaynak kitapları ile eğitime hizmet ediyor olmanın kıvancını duymaktayız.
Bedray Yayınevi, branşında uzman eğitimci ve yazarlarla birlikte, kuruluşundan bu yana yürüttüğü titiz çalışmalarının ürünleriyle öğrencilerin yararlandığı, öğretmen ve velilerin beğendigi eğitim kitaplarının yayıncısı olmuştur.
Sayın Profesörlere,Okul Müdürlerine, Değerli Öğretim Görevlilerine, Öğretmenlere ve Sevgili Öğrencilerimize hak ettikleri kaliteli yayınlar sunmayı Bedray Basın Yayın olarak ilke edinmiştir.Şimdiden bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve alakarınıza sonsuz teşekkür ederiz.


VİZYONUMUZ
Tüm branşlardaki ürünlerin, gelişmiş ülkelerdeki örnekleriyle yarışabilen, şekil ve içerik bakımından Milli Eğitim Bakanlığı ve gerekli tüm yönergelere uygun olarak, teknik ve estetik açıdan üstün bir düzeye ulaşması için çaba sarf etmek ve katkı sağlamaktır.


YAYIN POLİTİKAMIZ
Yayınevimiz ;
Yayınlarını Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak hazırlar.
Yayımladığı ders kitabı ve araçlarının Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmelik ve Yönergelerine uygunluğunu titizlikle takip eder.
Yayınların hazırlanması ve geliştirilmesinde eğitimci ve yazarların görüş, öneri ve eleştirilerine önem ve değer verir.
Sözleşmeli yazarlarının telif haklarına gereken saygı ve özeni gösterir.
Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, görsel açıdan çok daha zengin ürünler ortaya çıkarılması için çaba sarf eder.
Yayınlarının yurdun her köşesindeki öğrencilere ulaşabilmesi için gerekli çabayı gösterir.
Yazarları ve müşterileri ile ilişkilerini yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda sürdürme kararlılığındadir.
Yayınlamış olduğu kitapları kendi kanalıyla Bölge Müdürleri vasıtasıyla tüm okuyucularına ulaştırır.


Hiçbir yayınımız hiçbir kitapçıda bulunmamaktadır.